Documente școlare

PDI – Revizuire 2023

RAPORT ACTIVITATE ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ LUCIAN BLAGA” BISTRITA 2022-2023

RAEI 2022-2023

PERFECȚIONARE  – Procedura_echivalare_programe_complementare_Anexa_2_la_Nota_4663_DGMRURS_19.09.2022 (1)

Cod etică COD ETICĂ 2022-2023

Regulament intern RI 2022-2023

Regulament de organizare și funcționare al școlii  ROF Lucian Blaga 

Plan de dezvoltare instituțională 2022-2027  PDI SGL Blaga 2022-2027

PROCEDURA DE ACCES ÎN ȘCOALĂ

PROCEDURA ACCES IN SCOALA

Plan de măsuri privind siguranța elevilor

Plan de măsuri privind siguranța elevilor 2022-2023

Plan managerial 2021-2022

Plan managerial 2021-2022-1

__________________________________________________

Tematica de instruire și instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă pentru personalul didactic,  didactic auxiliar și nedidactic

2021_SSM_TEMATICA INSTRUIRE _personal did_SSM 2021-2022_Instructiuni personal didactic_SSM-1 2021-2022_TEMATICA INSTRUIRE_SSM-1 2021-2022_Instructiune_ personal nedidactic_SSM -1

__________________________________________________

Procedura operațională privind măsurile sanitare și accesul în unitatea de învățământ 

P0-Măsuri sanitare și accesul în U Î

______________________________________________

Procedura operațională privind desfășurarea on-line a ședințelor consiliului de administrație 

P_O_ privind desfășurarea online a ședințelor CA

______________________________________________

Regulament de organizare și funcționare internă (ROFI)- an școlar 2020-2021

ROFUIP SGLB-2020-2021

8.11-OME-5550.2021-modif-OMEC-5547.2020-ROFUIP

_______________________________________________________________________

♦Raport anual  directori 2020-2021

Raport anual directori 2020-2021

♦Raport CEAC 2020-2021

Raport CEAC 2020-2021

Plan de dezvoltare instituțională 2017-2022

PDI 2017-2022 (1)

___________________________________________________

Declarații de avere\ interese

Declaratie de avere- Muresan Marius

Declaratie de avere- Hudrea Daniela

Declaratie de interese- Muresan Marius

Declaratie de interese- Hudrea Daniela

 

Procedura operațională privind desfășurarea activității didactice prin intermediul tehnologiei și internetului

PO.activitatea didactica on-line

_______________________________________________________________________

Plan de intervenție educațională pentru perioada de funcționare în scenariul 3 (roșu) – an școlar 2020-2021

Plan educational scenariu rosu

_______________________________________________________________________

Plan managerial – an școlar 2020-2021

Plan managerial 2020-2021

_______________________________________________________________________

Regulament de organizare și funcționare internă (ROFI)- an școlar 2020-2021

Regulament intern SGLB

_______________________________________________________________________

Proiect de dezvoltare instituțională 2017-2020

PDI 2017-2022

_______________________________________________________________________

Raport de evaluare internă a calității – an școlar 2019-2020

2019_RAEI

_______________________________________________________________________

AN ȘCOLAR 2020-2021

Documente și ordine referitoare la organizarea activității în cadrul unităților de învățământ în contextul pandemiei

ORDIN-nr.-5487-din-31-august-2020-pentru-aprobarea-măsurilor-de-organizare-a-activității-în-cadrul-unităților-instituțiilor-de-învățământ-în-condiții-de-siguranță

Ordin_1456_2020. Norme de igiena

ORDIN Nr. 5545_10 septembrie 2020_Metodologie_inv_online (1)

Adresa MEC-Plan national comun de actiune

Recomandari M.S,1606_200911134937_001 (3)

______________________________________________________________________

Regulamentru-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar

ROFUIP 2020 – anexa ordin nr. 5.447_2020

ordin nr. 4249_modificare ROFUIP

_______________________________________________________________________

Analiza activității din semestrul I – an școlar 2019-2020

Analiza activității sem. I 2019-2020 (1)

Plan de îmbunătățire a activității din semestrul al II-lea – an școlar 2019-2020

Plan de îmbunătățire 2019-2020

_______________________________________________________________________

♦  Planul managerial  și de îmbunătățire al Școlii Gimnaziale “Lucian Blaga” Bistrița pentru anul școlar 2019 – 2020

Plan manag. 2019-2020

Plan de îmbunătățire 2019-2020

  Raport asupra activității desfășurate la Școala Gimnazială “Lucian Blaga” Bistrița în anul școlar 2018 – 2019

Raport 2018-2019

_______________________________________________________________________

 

 

♦  Planul managerial  al Școlii Gimnaziale “Lucian Blaga” Bistrița pentru anul școlar 2018 – 2019

Plan managerial 2018-2019

 

♦  Raport asupra activității desfășurate la Școala Gimnazială “Lucian Blaga” Bistrița în anul școlar 2017 – 2018

 Raport 2017-2018

 


Proiect de dezvoltare instituțională 2017 – 2022

PDI – SGLB


RAEI 2016-2017

2016-2017_RAEI


Raport asupra activității desfășurate la Școala Gimnazială LUCIAN BLAGA, Bistrița în anul școlar 2016-2017

RAPORT de activitate-An scolar 2016-2017


Planul managerial al Școlii “Lucian Blaga”, Bistrița pentru anul școlar 2017-2018

Planul managerial 2017-2018


Planul operational al Școlii “Lucian Blaga”, Bistrița pentru anul școlar 2017-2018

Plan operational 2017-2018


Planul managerial al Școlii “Lucian Blaga”, Bistrița pentru anul școlar 2016-2017

Planul-managerial-2016-2017


Raport asupra activității desfășurate la Școala Gimnazială LUCIAN BLAGA, Bistrița în anul școlar 2015-2016

Raport-de-activitate-an-scolar-2015-2016


Apel selecție

APEL selectie prof_curriculum gimnaziu-2016


Adresa MENCS Apel selecție

Adresa MENCS 31680-Apel selectie


Raportul CEAC pe semestrul I, anul școlar 2015 – 2016
raport ceac I

Plan operațional pentru desfășurarea activității în semestrul al II-lea, anul școlar 2015 – 2016

Plan operational sem. II,2015-2016


Raport asupra activității desfășurate la Școala Gimnazială LUCIAN BLAGA, Bistrița în semestrul I, anul școlar 2015-2016

Raport Semestrul I 2015 – 2016


Raport buget inițial – 2016

Buget initial


Raport Anual de Evaluare Interna 2015

Raport Anual de Evaluare Interna 2015


Proiect de dezvoltare instituțională al Școlii Gimnaziale ‘Lucian Blaga’ Bistrița 2013 – 2017

PDI-2013-2017


Raport asupra activității desfășurate la Școala Gimnazială LUCIAN BLAGA, Bistrița în anul școlar 2014-2015

Raport de activitate-An scolar 2014-2015


Planul managerial al Școlii “Lucian Blaga”, Bistrița pentru anul școlar 2015-2016

Planul managerial 2015-2016