ÎNSCRIEREA ȘI ADMITEREA ÎN CLASA A V-A CU PREDARE ÎN REGIM INTENSIV A LIMBII ENGLEZE, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023

 

Înscrierea elevilor se va face în perioada 15 mai – 25 mai 2023, iar testul va avea loc pe data de 14 iunie 2023, începând cu ora 9.00- proba scrisă și ora 11.00 proba orală.

   Nr. locuri:

   Clasa a V-a – 26 locuri            Clasa a VI-a, a VII-a, a VIII-a – 0 locuri

  • Data testării: 14 iunie 2023, începând cu  ora 9
  • Înscrierea elevilor se va face fizic, la secretariatul școlii.
  • Proba scrisă va avea loc în data de 14.06.2023, între orele 9-10.
  • Probele orale se vor desfășura în aceeași zi, începând cu orele 11.00, conform unei planificări prealabile.

Pentru elevii care provin din alte școli se solicită și carnetul de note vizat pe anul în curs.

În cazul în care numărul elevilor înscriși, pentru admiterea în clasa a V-a, depășește numărul de locuri aprobat, se organizează, în cadrul școlii, un test/o probă de competență lingvistică .

Detaliile specifice desfășurării testării (numărul candidaților, repartizarea pe săli, rechizitele necesare în ziua testării, ora sosirii copiilor la școală etc) vor fi afișate în data de 17 iunie 2023 (la avizier și pe site-ul școlii).

Director,

prof. Hădărău Cristina Elena

Comments are closed.